Squid 3.0.2.5-GP APK Latest Version

Đánh giá bài viết này

Squid-apk

Download Squid 3.0.2.5-GP APK for your Android Mobile, Máy tính bảng HOẶC bất kỳ thiết bị Android nào từ AndroidFreeApks.com với liên kết trực tiếp.

Take handwritten notes naturally on your Android tablet or phone! With Squid you can write just like you would on paper using an active pen, passive stylus, or your finger. Easily markup PDFs to fill out forms, edit/grade papers, or sign documents.

>>

Nội dung:

Squid Apk file Information

Tên tệp:com.steadfastinnovation.android.projectpapyrus.apk
Phiên bản: 3.0.2.5-bác sĩ đa khoa
Đã tải lên: Tháng bảy 29, 2016 lúc 13h30 GMT+00
Kích thước tập tin:21m
Phiên bản Android tối thiểu:4.0 trở lên

Nhà phát triển ứng dụng: Steadfast Innovation, LLC

Download Squid 3.0.2.5-GP APK:

Older Version of Squid APK

Để lại một bình luận